Postzegelcatalogi zijn boeken waarin de postzegels zijn beschreven. Vaak staat er een beschrijving of plaatje per zegel met uitgifte datum en krijgen de zegels een catalogus nummer. Er zijn verschillende soorten catalogi. Zoals:

  • Landencatalogi,
  • Motiefcatalogi
  • Specialiteitencatalogi
  • Nieuwtjescatalogi

Landencatalogi

Landencatalogi nemen doorgaans alle uitgaven op van het begin tot het jaar waarin de catalogus gedrukt is, van een bepaald land of gebied. (Tenzij er aangegeven is dat het om een select aantal jaren gaat). Sommige catalogi, zoals die van Michel, Stanley Gibbons en Yvert, hebben werelddelen in de catalogus staan. Hiervoor geldt hetzelfde: van de beschreven landen zijn alle reguliere uitgaven opgenomen. Afwijkingen of plaatfouten zijn doorgaans niet opgenomen in deze catalogi.

Motiefcatalogi

In motiefcatalogi zijn postzegels opgenomen met een bepaald thema. Zo heb je bijvoorbeeld catalogi voor zegels met als thema voetbal. Vaak is dit van een aantal landen of van de gehele wereld. Het is daarom handig om goed te kijken of de landen waar u het thema van verzamelt wel allemaal zijn opgenomen in de catalogus.

Specialiteitencatalogi

Specialiteitencatalogi worden doorgaans per land uitgegeven. Deze zijn uitgebreider dan de gewone landcatalogi, er staan meer varianten in zoals afwijkingen en plaatfouten. Vaak zijn er ook eerste dag enveloppen opgenomen. Mocht het land ook bij overzeese gebieden zegels hebben uitgegeven dan zijn ook deze vaak opgenomen in de catalogus. Echter lees wel goed de product informatie omdat het kan verschillen per uitgever. Naast postzegels kunnen specialiteitencatalogi ook gaan over stempels, poststukken, postwaardestukken etc.

Nieuwtjescatalogi

Nieuwtjes-/Jaarcatalogi, hebben beschrijvingen van zegels die in een bepaald jaar zijn uitgegeven. Deze worden uitgegeven door Yvert.

Keuze in catalogi

Uiteraard bestaan er nog veel meer catalogi op het gebied van postzegels. U kunt hierbij denken aan luchtpostcatalogi, stempelcatalogi of bijvoorbeeld een catalogus over poststukken. Veel uitgevers zoals Michel, Yvert of Stanley Gibbons, houden een eigen nummering aan in de catalogi die ze uitgeven. Dit zijn doorlopende nummers maar verschillen dus wel onderling per uitgever. Wilt u met een catalogus gaan werken, houd er dan rekening mee dat later wisselen van uitgever kan zorgen voor verwarring. Kies per land/gebied of thema dus een catalogus waar u voor langere tijd mee kan werken en bij voorkeur koop ook de vervolgende van deze uitgever. Zodat u moeiteloos met uw nummering door kan werken.