Om het automatisch post sorteren bij de posterijen mogelijk te maken worden postzegels voorzien van fosfor. De eerste fosforzegels verschenen in 1959 in Groot Brittannië als vervanging van de postzegels die waren voorzien van grafiet. Van een groot aantal zegels zijn er varianten met én zonder fosfor. Het kan daarom erg handig zijn om dit onderscheid te kunnen maken in uw verzameling, daarnaast is er dikwijls sprake van waardeverschil tussen beide varianten.
Om dit onderscheid te maken, kunt u gebruik maken van een UV-lamp.

Fosfor herkennen op postzegels

Het fosfor op postzegels licht namelijk op wanneer het wordt beschenen met een UV-lamp. Er zal een gloed op de zegel te zien zijn of slechts op de plek waar de fosfor is aangebracht (zoals een balkje). Het kan soms makkelijk zijn om als contrast een zegel van normaal papier eerst onder de UV lamp te houden.
Voor de meeste landen geldt dat de fosfor op de postzegels met een UV-lamp met een "Lange Golf" kan worden gezien. Een aantal landen hebben echter ook zegels die alleen met een korte golf lamp bekeken kunnen worden.
Voor de volgende landen kan dan ook een UV-lamp met "Korte Golf" een handig attribuut zijn:

Landen Korte Golf

  • Groot Brittannië
  • Israël
  • Joegoslavië
  • Verenigde Staten van Amerika

Op sommige zegels van deze landen is de fosfor namelijk op een andere manier op de zegels aangebracht, waardoor een andere frequentie nodig is om de fosfor op de zegels te laten oplichten. Wilt u helemaal zeker zijn, dan kan het handig zijn voor de hierboven genoemde landen, zowel de lange als de korte golf te gebruiken.

Fluor op postzegels

UV-lampen kunnen ook worden gebruikt ter herkenning van fluorescerende postzegels. Ook deze zullen oplichten wanneer er een UV-lamp op geschenen wordt. Fluor op zegels licht feller op dan fosfor. Het geeft dan een wit/gelige gloed. (Fosfor blijft ietsje langer verlicht, nadat de UV-lamp uit is. Dit kan echter soms moeilijk te zien zijn).

Keuze van een UV-lamp

UV-lampen zijn in verschillende varianten verkrijgbaar, zoals een zakmodel of een tafel model. Hierin kunt u gewoon kiezen wat u prettig in gebruik vindt. Het is echter altijd aan te raden wel te controleren of u de juiste keus heeft gemaakt betreffende een "Lange"of "Korte" golf. Het zou immers zonde zijn als hierdoor zegels in uw verzameling verkeerd worden geclassificeerd.

  • Het wordt sterk afgeraden om in een UV-lamp met "Korte"golf te kijken wanneer deze aan is. Dit is schadelijk voor de ogen.