Bij de postzegels worden verschillende catalogusnummers gegeven (indien beschikbaar). Hieronder een overzicht:

Benaming Catalogusomschrijving
Michel Nummering volgens Michel (Duits) catalogus.
Yvert Nummering volgens Yvert (frans) catalogus.
Stanley Gibbons Nummering volgens Stanley Gibbons (engels) catalogus
Scott Nummering volgens Scott (amerikaans) catalogus
FSC Nummering volgens Freestampcatalogue.com
Ander Nummering volgens landencatalogi. NVPH voor Nederland & Overzee, Zonnebloem voor Indonesië en Rep. Suriname, Facit voor Scandinavië, Zumstein voor Zwitserland, Afinsa voor Portugal, Edifil voor Spanje, Sassone voor Italië etc.

Uitleg artikel omschrijvingen

Onze artikelomschrijvingen bij postzegels zijn in het Engels. Er kunnen een aantal tekens in de omschrijvingen voorkomen waarvan de uitleg hieronder gegeven wordt.

Animals 3v

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels.

Animals 3v [::]

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels samenhangend in strip van drie.

Animals 3v (1v+[:])

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels, waarvan 1 waarde los en twee waarden in een samenhangend paar.

Animals 6v (3x[:])

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 6 zegels in drie paartjes van elk twee zegels.

Animals 2v+tab [:T:]

Dit geeft aan dat dit een samenhangend paar dierenzegels betreft, voorzien van een tab tussen de zegels.

Animals 3v+tab [+]

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels + één tab samenhangend in de vorm van een blokje.

Animals 6v [++]

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 6 zegels, samenhangend.

Animals 3v s-a

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels met zelfklevende gom.

Animals 3v m/s

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels samenhangend in een velletje.

Animals s/s

Dit geeft aan dat het een blokje met dierenzegels betreft.

Animals 3 s/s

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 blokjes.

Animals 8v (2 m/s)

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 12 zegels in samenhangende vorm als veldeel.

Animals 12v, sheetlet

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 8 zegels verdeeld over twee minivelletjes.

Animals 2x6v m/s

Dit geeft aan dat het twee identieke series dierenzegels betreft, bestaande uit 12 zegels, die samen een minivel vormen.

Animals booklet

Dit geeft aan dat het een postzegelboekje betreft met dierenzegels

Animals 6v in booklet

Dit geeft aan dat het een postzegelboekje betreft met 6 verschillende zegels.

Animals 3v imperforated

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels ongetand.

Animals 3v, perf. 12:13

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels met tanding 12:13.

Animals 3v, epreuves de luxe

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels maar dan in ongetande luxe presentatievelletjes.

Animals 3v, blackprint

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zwartdrukken van zegels.

Animals 3v, normal paper

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels op gewoon papier.(wordt alleen vermeld als er ook andere papiersoorten van dezelfde zegels zijn).

Animals 3v, phosphor

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels op fosforescerend papier of met fosforbanden.(wordt alleen vermeld als er ook andere papiersoorten van dezelfde zegels zijn).

Animals 3v Cert.

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels met een certificaat van echtheid gemaakt door een erkende keurmeester of instantie.

Animals 3v, presentation pack

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels in een speciaal door de post uitgegeven presentatiepakketje.

Animals 3v, without gum

Dit geeft aan dat het een serie dierenzegels betreft, bestaande uit 3 zegels zonder gom (in de meeste gevallen geeft deze omschrijving aan dat de zegels ongegomd zijn uitgegeven).

Enkele andere omschrijvingen kunnen voorkomen, welke in de meeste gevallen duidelijk zullen zijn. In principe zijn de omschrijvingen gemaakt voor postfrisse zegels. Bij maximumkaarten of fdc's zijn in een aantal gevallen de zegels niet samenhangend geplakt, ook al wordt dat zo aangegeven in de postfris omschrijving.